Drømmescenarie for Gødvad GIF Gymnastik

"Vi vil, vi tør og sammen kan vi gøre en forskel". Dette var sloganet der for alvor satte fart på arbejdet i Gødvad GIF - Gymnastik tilbage i starten af 2016. Vilde idéer er siden blevet til konkrete tiltag. Foreningens netværk af stærke samarbejdspartnere bliver fortsat udvidet og i dag, hvor vi skriver år 2020, er foreningen, takket være en fordobling af engagerede frivillige så vi nu er 60, heraf 10 nye juniorhjælpere og 150 nye medlemmer, blevet områdets kraftcenter. Gødvad GIF - Gymnastik er blevet det fællesskab, vi drømte om. Et fællesskab hvor der er plads til ALLE uanset alder, social status, etnicitet, køn og eventuelle handicap eller særlige behov.


Klokken er 10 mandag formiddag. Ulla, Anisa og Frederikke kommer kørende med deres barnevogne hen over torvet på vej til barselsgymnastik i den nye hal sammen med flere af områdets nybagte mødre. Anisa kendte ikke til foreningslivet da hun for knap et år siden flygtede til Danmark sammen med yderligere to børn, men via foreningens samarbejde med kommunens integrationsafdeling blev hun bevidst om hvad hun og hendes børn kunne få ud af at deltage aktivt i foreningslivet.

Lidt senere samles seniormotionsgruppen, "Det grå guld" som er begyndt at mødes et par gange om ugen for at gå ture og lave fysisk træning sammen. Gruppen er guld værd for foreningen fordi flere også er blevet frivillige i foreningen. De sørger tirsdag og torsdag for at børnehavebørn og de mindste skolebørn bliver fulgt fra institutionerne til gymnastiksalene, hvor børnegymnastikholdene slår deres folder først på eftermiddagen. Det grå guld arbejder også frivilligt ind i den åbne skole, hvor de bl.a. er med til at understøtte børnenes motoriske udvikling gennem gymnastik.

I Gødvad GIF - Gymnastik er vi ikke bange for noget og netop derfor tør vi også tage et socialt ansvar. Det kan bl.a. ses hvis man besøger gymnastiksalen, mens superholdet træner. Peter og Ole, der er henholdsvis 7 og 15 år, er begge udviklingshæmmede og selvom de fysisk er ret forskellige, så er de udviklingsmæssigt meget ligeværdige. Ud over Superholdet fik vi tilbage i 2017 også etableret et "kom og vær med"-gymnastikhold for børn med fysiske handicap eller andre særlige behov. Holdet fungerer som indslusningshold for børn og forældre, der er usikre på, om deres børn kan rummes af en almindelig gymnastikforening. Instruktørernes holdning er, at intet er umuligt og derfor bliver der både sprunget i trampolin og meget mere, uanset om børnene skulle mangle en arm eller have en anden funktionsnedsættelse.

Handicapholdene er på få år blevet en integreret del af foreningen. Nye venskaber ser dagens lys og til foreningens fællesarrangementer for alle hold er det det mest naturlige i verden, at de større børn støtter op om de mindre, hvis der er behov for det.
 

Vejen til drømmescenariet - milepæle

Når vi til september 2017 vinder DM i foreningsudvikling, er vi nået rigtig langt på vejen mod vores drømmescenarie. Mange af grundstenene er lagt, men efter DM vil fokus primært skulle ligge omkring følgende punkter:

 • Ændring i foreningens organisering: Fra at have en bestyrelse der klarer det meste, arbejder vi os hen imod en teamstruktur, hvor flere får mulighed for at byde ind. Kommunikationsteam og frivillighedsteam er allerede oppe at køre, styregruppen fra DM erstattes af et idéudviklingsteam og flere andre frivillige er blevet inddraget og har skabt små selvkørende team.

 • Kommunikation: Foreningen er blevet mere synlig lokalt og nationalt og mange flere kender nu Gødvad GIF - Gymnastik. Strategien er fortsat at brande foreningen som et åbent fælleskab og derigennem tiltrække flere nye målgrupper og samarbejdspartnere.
 • Samarbejde: Både i forhold til skoler, kommune, andre foreninger og sociale projekter i området har vi indtaget en stærk position som en forening, der får tingene til at ske. Denne position skal fortsat udnyttes og underbygger foreningens fortsatte udvikling.
 • Trivsel, integration og inklusion: Under DM satte vi os for at løfte begreberne trivsel, integration og inklusion til nye højder i Gødvad. Efterfølgende har vi i samarbejde med områdets øvrige foreninger udarbejdet en fælles vision så vi gennem fælles uddannelse, sparring og koordinering med kommunen og andre samarbejdspartnere forsætter udviklingen i området.
 • Nye tilbud: Gennem løbende idégenereringsevents, surveys og en offentligt tilgængelig elektronisk idébank, sikrer vi at foreningen arbejder i den retning, som vores nuværende og kommende medlemmer ønsker.
 • Ny hal ultimo 2018: Når den nye hal står færdig vil vi ud over at forbedre rammerne for vores nuværende voksenfloorballhold, kunne udvide floorballkonceptet til også at inkludere børn og unge. Der vil også blive mulighed for at benytte hallens lokaler i dagtimerne, hvilket tidligere ikke var en mulighed da områdets skoler brugte al tilgængelig haltid til idrætsundervisning.

Målsætning 2017 (Vi har inden september...)

 • - sat trivsel, inklusion og integration på dagsordenen, ikke kun i gymnastikafdelingen, men i hele Gødvad. Vi har i samarbejde med DGI Inklusion afholdt en Boost trivslen-workshop for 30 frivillige, både nuværende og kommende fra såvel gymnastikforeningen som andre foreninger og klubber i Gødvad.
 • - via vores nye samarbejde med kommunens integrationsafdeling har vi samtidig synliggjort over for Gødvads mange flygtninge og indvandrere, hvad de og deres børn kan få ud af at blive en del af foreningslivet.
 • - oprettet nye gymnastiktilbud med plads til i alt 20 børn med fysiske/psykiske handicap eller børn med særlige behov.
 • - udvidet vores samarbejde med skolerne. Fra at samarbejde med én af de lokale skoler, samarbejder vi nu med tre. Vi underbygger skolernes undervisning, både omkring trænerspirevalgfag i forskellige udformninger og omkring gymnastikken i idrætsundervisningen.
 • - idégenereret med skolebørnene omkring eksempelvis nye flotte holdnavne og om hvad der er fedt når man går i 6. kl. og har diskuteret ønsker til nye tilbud.
 • - gennemført et reklamefilmsprojekt til foreningen sammen med 10.-klasseseleverne på Th. Langs Skole.
 • - udarbejdet en kommunikationsstrategi for foreningen og oprettet et kommunikationsteam på minimum to personer til at føre strategien ud i livet.
 • - oprettet et frivillighedsteam med minimum tre medlemmer der har til opgave, systematisk at arbejde med rekruttering og gøre det fedt at være frivillig.
 • - udarbejdet jobbeskrivelser til alle opgaver i foreningen fra formand til bagekone.
 • - udarbejdet digitalt årshjul (Plandisc) for alle tilbagevendende opgaver og events.
 • - afholdt nye sociale arrangementer for foreningsungdomshold. Konkret er det overnatningsevents for de ældste gymnaster og fælles gymnastikdag på Levring Efterskole for foreningens 0. - 5. klasseshold (100 børn)
 • - i samarbejde med DGI og kommunen kørt et 12 ugers floorballforløb for ellers inaktive mænd.
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening