Frivillighåndbog

Træningsfaciliteter

Vi træner i gymnastiksalene på Dybkærskolen (Arendalsvej 271), hvor vi har et redskabsrum med gymnastikafdelingens redskaber. Derudover har vi også rådighed over skolens redskaber der står i de tilhørende redskabsrum.

Nøgler

Nøglerne (til gymnastiksalene og redskabsrum) bliver fordelt så alle hold kan komme ind i gymnastiksalene og låse af igen. Det betyder at det ikke er alle der får en nøgle.

Musik

Gymnastikafdelingen råder over et musikanlæg der har jackstik til mobil, Ipad, computer osv, en CD afspiller og en båndafspiller. Foreningen bidrager ikke med tilskud til musik.

Redskabsrum

I gangen mellem drengeomklædningen og salene forefindes et aflåst redskabsrum. Alt materiel og inventar i redskabsrummet tilhører foreningen. Det er foreningens ansvar at vedligeholde materiel og inventar, og da det kun er foreningen der har adgang til rummet står vi også for udskiftning af pære i lamper m.m..

I tilfælde af fejl og mangler kontaktes den redskabsrumsansvarlige (p.t. Søren Nielsen) som vil sørge for at få repareret eller udbedret de anmeldte fejl eller mangler. 

Tilmelding

Alle der er deltagende på et hold skal tilmeldes via foreningens Klub-modul side: http://godvadifgymnastik.klub-modul.dk

Man er først tilmeldt holdet når man har betalt kontingentet. Der gives søskenderabat.

Er der udfordringer med betalingen, skal formanden eller kasseren kontaktes, det er ikke instruktørens ansvar.

Klub-modul

Er Foreningens medlems registreringssystem. I administrationsdelen er det muligt at sende mails til ens deltager, udskrive afkrydsningslister og sende SMS(dog kun ved besked samme dag, da det koster foreningen 35øre/stk.)

Alle frivillige skal oprette en profil – rettigheder tildeles efter behov.

Tøj

Gymnaster:

Alle hold får ved sæsonstart tildelt en holdfarve, og man kan købe en T-shirt i denne farve, enten med eller uden navn på. Det er frivilligt om gymnasterne (forældrene) vil købe T-shirten, men de bliver opfordret til det.

Det er også muligt selv at arranger køb af opvisningstøj/gymnastikdragter til holdet.

Foreningen betaler for foreningslogo - andet aftales efter behov.

Frivillige:

De frivillige får T-shirt ved sæsonstart.

Florball: 

Hvis der ønskes spilledragter kan det aftales med foreningen.

Møder

Der afholdes 3-5 møder henover sæsonen. Se årshjulet for yderligere information.

Omkostningsgodtgørelse mm.

Der udbetales omkostningsgodtgørelse for dit arbejde i foreningen. Dette bliver udbetalt i januar og april. Den samlede udbetaling af omkostningsgodtgørelse kan aldrig overstige skats grænser(i 2017 er det 4300kr for en instruktør og 1950kr for en hjælpeinstruktør). For yderligere information kontakt formand eller kassere.

Instruktør: 2150 pr. hold (Maksimalt to instruktører til denne takst per hold) 

Hjælpeinstruktør: 750kr. pr. hold

Ung hjælpeinstruktør(Fra 13 til og med 15 år ved sæsonstart): 500kr. 

Alene-instruktør- tillæg: 500kr. (Udbetales til instruktører der alene og uden hjælpeinstruktører har ansvaret for et hold)

Bestyrelsesmedlem: 1000kr.

Kassere: 2000kr.

Formand: 2000kr.

Kørsel ved min 20 km pr. dag: 1,5 kr./km

Til udvalgsfolk mm gives lejlighedsgaver

Arrangementer

For de frivillige i foreningen afholdes der sociale arrangementer i løbet af sæsonen – se årshjulet

Kursus

Foreningen stiller de nødvendige kurser til rådighed, hvis du mangler inspiration eller kompetencer.

Kontakt formanden/kursusansvarlig for yderligere information og timelding.

Fravær

Som udgangspunkt forventes det, at du deltager i alle træninger. Er du som frivillig forhindret i at deltage på dit hold er det vigtigt du melder fra i god tid. Afklar ved sæsonstart hvor du skal melde dit fravær.

Sikkerhedsinstrukser

I tilfælde af uheld ringes 112 og formanden forsøges kontaktet på 23 67 56 39. Herefter kontaktes forældre/pårørende.

 

Årshjul for frivillige i Gødvad GIF Gymnastik


Kan du ikke se plandiscen så klik her
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening