Jury bedømmelse

Vinder af DM i foreningsudvikling 2016-17

Foreningen har formuleret og nået målsætninger om:
  • Flere medlemmer
  • Flere frivillige
  • Teamorganisering af ledelse og drift
  • Forstærket skolesamarbejde
  • Forbedret kommunikation og
  • Mere fokus på at tiltrække nye målgrupper
Foreningen har foreningsudvikling på alle foreningsaspekter

Vinderen er meget ambitiøs, har mange mål, der er nået - og store planer for de næste år. 25 % flere medlemmer er nået gennem motionstilbud til nye målgrupper, nye typer af aktiviteter til børn og unge og til ikke-foreningsvante, for eksempel handicappede.
Fordobling af antallet af frivillige - herunder en stor del unge.
I har styrket jeres samarbejde med skolen og integrationssamarbejdet med kommunen

Juryen har vurderet at denne forening står stærkt fordi den har en klar vision, og fordi visionen kommunikeres og efterleves.

Vinderen tager samfundsansvar. Foreningen vil ikke blot styrke fællesskabet på og mellem de enkelte hold - den arbejder også for et åbent fællesskab med en social profil. I træner den sociale profil ved at give instruktørerne mulighed for at booste trivslen på kursus.

Foreningen styrker både relationerne indadtil og formår at skabe samarbejde udadtil. I kan inspirere andre, der vil styrke åbenhed og rummelighed i foreningen.

Vinderen siger: Vi vil, vi tør og sammen gør vi en forskel!
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening