Medieomtale

Artikel i Psykiatri-Information september 2017 (Psykiatri fonden)

Artikler i Midtjyllands Avis

Artikel i Parasport bladet nr. 4 december 2016


Øvrige

Gødvad Gymnastik & Idræftsforening