Resultater

”Vi vil, vi tør, og sammen gør vi en forskel”. Sloganet, der dannede udgangspunkt for vores DM rejse, bruges nu på tværs af alle Gødvad GIF’s afdelinger. Klokken er 17 lørdag den 1. april 2017. På bænken foran hallen sidder en stor gruppe frivillige og snakker efter en rigtig god forårsopvisning. De tidligere år ville gruppen have været trætte, men noget er anderledes. ”Vi skal gøre en forskel”, siger en af instruktørerne. ”Det kunne være fedt at tilbyde noget til de ældre skolebørn”, siger en anden. Snakken går, og hvis man kigger på gruppen, kan man se brede smil, en gnist i øjnene, og et kropssprog der signalerer, at de er stolte af vores forening. DM- styregruppens drøm har slået rod i foreningen og omsættes nu til handling i alle teams og kroge af foreningen.

Flere medlemmer og nye tilbud: Vi har opnået en medlemsfremgang på 25% i sæson 2016/2017 (fra 273 til 343 medlemmer) i forhold til sæsonen før, og målet for sæson 2017/2018 er nu 375 til 400 medlemmer. Fremgangen skyldes bl.a. nye tilbud, hvor Zumba og Motionsfloorballhold for voksne har givet 43 nye medlemmer. Handicapholdene har bidraget med en tilgang på 10 medlemmer i sæson 2016/2017, og vi forventer her at nå vores mål med 20 medlemmer i den kommende sæson. Forventningen skal støttes af vores gode samarbejde med Parasport Danmark. (Artikler: link1, link2, link3).  Vi udvider løbende vores børne- og ungetilbud, så spring/rytme-mixholdene får en ekstra årgang med, hvilket sammen med let øget kapacitet ved de mindste giver de resterende 17 nye medlemmer. Nyheden i 2017/2018 er et rytmisk gymnastikhold for 6.-9. klasse pigerne.

Flere frivillige fordi det er fedt: Med mere end en fordobling af frivillige fra 21 frivillige i 2016 til nu imponerende 49 frivillige lige inden sæsonstart, har vi de menneskelige ressourcer, der skal til for at gøre det fedt. Ud af de 49 frivillige, der udgør teamet for den kommende sæson, er 12 frivillige på mellem 11 og 16 år. De unge hjælpere tilhører en gruppe, vi før sæson 2016/2017 ikke havde i foreningen. Vi har fortsat øget fokus på at tiltrække unge frivillige og etablere en endnu stærkere frivilligkultur. Vi er derfor også glade for, at det, efter ønske fra de unge, er lykkedes at etablere valgfaget ”DGI Unge i Front Trænerspiren” med den lokale skole i 2017.

Trivsel: Flagskibet i vores trivselsarbejde har været afholdelse af ”Boost trivslen” workshops i foråret med sytten deltagere fra 6 af områdets foreninger. Projektet blev støttet af både DGI-puljen og Broen Silkeborg, og arrangementet var en stor succes. Takket være DGI’s dygtige undervisere lykkedes det at få skabt et frirum, hvor deltagerne helt åbent turde sige, at det somme tider var svært. Vi havde også tid til at finde løsninger på nogle mere konkrete udfordringer. Cirka midtvejs i workshoppen sagde en af de frivillige ”Jeg har aldrig tænkt de her tanker før”. Takket være værktøjerne fra workshoppen går han nu forrest med at styrke forældrekommunikationen til gavn for børn og forældre. (Artikel: link)

Integration gennem gode relationer, let kommunikation og opsøgende arbejde: Vi har skabt gode relationer til kommunens integrationsteam og andre relevante samarbejdspartnere, som bakker op om foreningens integrationsarbejde. (Artikler: link1, link2)  

Samarbejder (Silkeborg kommune, fire skoler, Helhedsplanen Silkeborg, DGI, foreninger m.fl.): Valgfag, idégenerering om holdnavne kombineret med en workshop om hvad børnene synes er vigtigst, når de går til en aktivitet, reklamefilmsprojekt (link) med 10. klasses elever og en ny idrætsuge for 450 elever i 0. – 4. klasse er blevet til under DM. Vi vil skolerne i Silkeborg, og skolerne vil rigtig gerne os – også i fremtiden, for samarbejdet fortsætter. Vi har afviklet et 12-ugers herremotionsfloorballforløb sammen med DGI, Floorball Danmark og Silkeborg kommune. Endvidere er et spirende samarbejdsnetværk mellem lokale gymnastikforeninger også igangsat, bl.a. med fokus på fælles instruktørkurser.

Teamorganisering: Vi har som planlagt oprettet et kommunikationsteam på 3 personer. Teamet har ansvaret for foreningens Facebook-side (link), videreudvikling af den nye GoMINIsite hjemmeside (link) for hele Gødvad GIF og generel udbredelse af kendskab til foreningen i medierne. Vi har ind til videre uddannet teamets medlemmer og lavet ny hjemmeside, som er en del af teamets kommunikationsstrategi (link).
Et frivillighedsteam med 4 medlemmer er blevet dannet, og under overskriften ”Det skal være fedt at være frivillig” planlægger de bl.a. en stor frivillig fest til november for fortsat at støtte op om fællesskabet. Frivilligteamet har taget initiativ til en ny Facebook-gruppe ”Gødvad GIF Gymnastiks venner” (link), som har til formål at rekruttere ny hjælp til mindre og veldefinerede opgaver. Teamet har også udarbejdet en Frivillighåndbog (link). Vores nye frivilligkultur betyder, at der hele tiden opstår nye teams til opgaveløsning, og at de frivillige er blevet bedre til at løfte i flok, alt sammen medvirkende til at det er blevet lettere og federe at være frivillig i foreningen.

IT i foreningen: Vi arbejder hele tiden på at gøre tingene smartere. Derfor afprøver vi digitalt årshjul (Plandisc), en elektronisk idebank (link) og ny hjemmeside (link). Processen tager tid, men oplæg til det videre arbejde kan ses her: Kommunikationsårshjul (link) og Sæsonårshjul (link).

Sociale arrangementer: Der er med stor succes blevet afholdt overnatningsevent for 30 af de ældste gymnaster samt en gymnastikdag (link til billeder) for ca. 100 gymnaster og frivillige på Levring Efterskole. Både overnatning og gymnastikdag har fået fodfæste hos foreningens frivillige, og de nye events har haft positiv effekt på sammenholdet på tværs af holdene.

Tiden efter DM i foreningsudvikling: Fokus på trivsel, glæde og fællesskab er blevet grundværdierne i det videre arbejde med at udvikle foreningen. Næste mål/skridt mod at blive en forening for alle er at tiltrække frivillige fra nye befolkningsgrupper, så foreningens frivillige afspejler områdets mangfoldighed. Vi iværksætter sammen med vores nye samarbejdspartnere en målrettet rekruttering, der rækker ind i fremtiden. Vi ønsker at spotte både de ressourcestærke personer og de potentielle individer, som med støtte fra en mentor bliver til nye frivillige kræfter. Med en ny hal i sigte (link til projektside) ser vi frem til at fortsætte foreningens udvikling, og de nye muligheder giver os en stærk tro på, at fremgangen fortsætter længe efter 2017.

Bedste idé:  Digital markedsføring med skolesamarbejdspartner: Foreningen har fået udarbejdet en gratis reklamefilm (link) via et medievalgfag på en skole. Filmen viser foreningens aktiviteter og er med mere end 1.900 visninger på Facebook med til at promovere gymnastikafdelingens hold på de sociale medier. Næste projekt er at få lavet en video for hele Gødvad GIF.
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening