Bestyrelsen i badmintonafdelingen

Navn Funktion Mail
Jan Chalmer Rasmussen Formand, hold- og stævneansvarlig janchalmer@hotmail.com
Dorthe Kristensen Kasserer   
Ea Dyrbye Bestyrelsesmedlem, kommunikation  
Joan Bødskov bestyrelsesmedlem  
Thomas Møller Træneransvarlig  
Søren Uhd Christensen Suppleant  
Jonas Jensen Skipper Suppleant  
     
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening