Bestyrelsen i badmintonafdelingen

Navn Funktion Mail
Anders Husted Madsen Formand anders.husted@dadlnet.dk
Dorthe Kristensen Kasserer  ad.kristensen@mail.dk
Mie Skaalum Sekretær mie.skaalum@gmail.com
Jan Chalmer Rasmussen Hold- og stævneansvarlig janchalmer@hotmail.com
Thomas Schjødt Træneransvarlig thomasschjodt@gmail.com
Kurt Engelbrecht Henriksen Bestyrelsesmedlem kurtengelbrechthenriksen@gmail.com
Frederik Chalmer Rasmussen Ungdomsrepræsentant frederik@webfyren.dk
Henriette Kirkegaard Suppleant hekirn@gmail.com
Ea Dyrbye Suppleant eadyrbye@gmail.com
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening