Bestyrelsen i badmintonafdelingen

Navn Funktion Mail
Jan Chalmer Rasmussen Formand, hold- og stævneansvarlig janchalmer@hotmail.com
Dorthe Kristensen Kasserer  ad.kristensen@mail.dk
Ea Dyrbye Bestyrelsesmedlem, kommunikation eadyrbye@gmail.com
Anders Husted Madsen bestyrelsesmedlem, klubmodul anders.husted@dadlnet.dk
Thomas Schjødt Træneransvarlig thomasschjodt@gmail.com
Kurt Engelbrecht Henriksen Bestyrelsesmedlem kurtengelbrechthenriksen@gmail.com
Henriette Kirkegaard Suppleant hekirn@gmail.com
Jonas Jensen Skipper Suppleant jonjen@rm.dk
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening