Organisation

Gødvad Gymnastik- og Idrætsforening ledes af et Forretningsudvalg (FU) og en Hovedbestyrelse (HB). FU og HB leder foreningen efter gældende vedtægter.

FU består af:

Hovedformand, sekretær og hovedkassererer, som alle vælges på hovedgeneralforsamlingen. FU er den formelle samarbejdspartner til Silkeborg Kommune, Idrætssamvirket, DGI, Silkeborghallerne, Skolerne, SSP, Gødvad Lokalråd, Dybkær Centerforening og andre samarbejdspartnere, som vedrører Gødvad GIF. FU skal være sparringspartner med og imellem de enkelte afdelinger. FU har ansvaret for driften af klubbens hjemmeside.
 

HB består af:

FU samt formanden/en repræsentant fra hver af de 4 afdelinger. HB sørger for koordinering på tværs af afdelingerne, samt gennemføre fælles arrangementer og nye tiltag. HB udgør også Klubhusfondens bestyrelse med undtagelse af, at hovedkassereren er erstattet af en fondskasserer.

Medlemmer af Hovedbestyrelsen: 

Jakob Olesen, Hovedbestyrelsesformand
Torben Engelbredt, Hovedkasserer
Line Storgaard, Kommunikation
Ea Dyrbye, Badmintonafdelingen
Jon Waarst Gregersen, Håndboldafdelingen
Betina Agerholm Trumpf, Gymnastikafdelingen
Jakob Olesen, Fodboldafdelingen
Lone Bedholm, Fitnessafdelingen


 
 
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening