Organisation

Gødvad Gymnastik- og Idrætsforening ledes af et Forretningsudvalg (FU) og en Hovedbestyrelse (HB). FU og HB leder foreningen efter gældende vedtægter.

FU består af:

Hovedformand, sekretær og hovedkassererer, som alle vælges på hovedgeneralforsamlingen. FU er den formelle samarbejdspartner til Silkeborg Kommune, Idrætssamvirket, DGI, Silkeborghallerne, Skolerne, SSP, Gødvad Lokalråd, Dybkær Centerforening og andre samarbejdspartnere, som vedrører Gødvad GIF. FU skal være sparringspartner med og imellem de enkelte afdelinger. FU har ansvaret for driften af klubbens hjemmeside.
 

HB består af:

FU samt formanden/en repræsentant fra hver af de 4 afdelinger. HB sørger for koordinering på tværs af afdelingerne, samt gennemføre fælles arrangementer og nye tiltag. HB udgør også Klubhusfondens bestyrelse med undtagelse af, at hovedkassereren er erstattet af en fondskasserer.
FORRETNINGSUDVALG (FU)
Rolle/Afdeling Navn Telefon Email
Hovedformand Jakob Olesen 22 44 47 06 jol@rm.dk
Næstformand Søren Nielsen 23 67 56 39 gymformand@gmail.com
Kasserer Jeppe Laursen 40 96 41 47 jel@avrevision.dk
Sekretær Helle Sørensen   jpshs@youmail.dk
Suppleant      
Suppleant      
ØVRIGE MEDLEMMER AF HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Badminton Anders Husted Madsen 23 28 92 11 anders.husted@dadlnet.dk
Fodbold Jakob Olesen 22 44 47 06 jol@rm.dk
Gymnastik Søren Nielsen 23 67 56 39 gymformand@gmail.com
Håndbold Dan Top 25 26 13 67 dan@kjellerupvvs.dk
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening