Organisation

Gødvad Gymnastik- og Idrætsforening ledes af et Forretningsudvalg (FU) og en Hovedbestyrelse (HB). FU og HB leder foreningen efter gældende vedtægter.

FU består af:

Hovedformand, sekretær og hovedkassererer, som alle vælges på hovedgeneralforsamlingen. FU er den formelle samarbejdspartner til Silkeborg Kommune, Idrætssamvirket, DGI, Silkeborghallerne, Skolerne, SSP, Gødvad Lokalråd, Dybkær Centerforening og andre samarbejdspartnere, som vedrører Gødvad GIF. FU skal være sparringspartner med og imellem de enkelte afdelinger. FU har ansvaret for driften af klubbens hjemmeside.
 

HB består af:

FU samt formanden/en repræsentant fra hver af de 4 afdelinger. HB sørger for koordinering på tværs af afdelingerne, samt gennemføre fælles arrangementer og nye tiltag. HB udgør også Klubhusfondens bestyrelse med undtagelse af, at hovedkassereren er erstattet af en fondskasserer.


Jakob Olesen hovedformand
Jeppe Birk Lauersen, hovedkasserer
Anne-Belle Rindel Olsen, sekretær
Jan Chalmer, badmintonafdelingen
Dan Torp, håndboldafdelingen
Sarah Zacher, gymnastikafdelingen
Jakob Olesen, fodboldafdelingen
Morten Lauridsen, suppleant

 
 
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening