Afdelinger

Gødvad gymnastik & idrætsforening er opdelt de 5 afdelinger badmintonfodboldgymnastikhåndbold og fitness.
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening