Nyheder

Der indkaldes til forældremøde mandag den 3. september kl 1830 - 1900

Følgende punkter vil blive berørt:
stævnetilmelding - hvordan melder jeg mit barn til stævne
holdturnering
Klubtøj
Regler for rangliste, og generelle badmintonregler
Klubtur/ gratis stævne for klubbens spillere
Efterårs Cup 2018

Vel mødt
 

Nyhederne vil også blive postet på vores facebookside, du finder den her.

Gødvad Gymnastik & Idræftsforening