Ungdomsafdelingen

Vi spiller i forskellige rækker - så der er også plads til dig

I badminton bliver man opdelt efter alder - U9 - U11 - U13 - U15 - U17 - U19.
Inden for den enkelte række bliver man delt ind i grupper i forhold til, hvad man tidligere har vundet. Det betyder, at man ved stævner kommer til at møde andre på samme niveau. Der er følgende grupper:
D - Nybegyndere, C - Begynder og lidt øvet, B - Øvet (dog er U9B-rækken for begyndere), A - Særdeles øvet med god teknik, men mangler f.eks. overblik, M - Mest spillere med fysisk/psykisk overtag og som kan læse spillet, E - Elitespillere. Det er toppen af danske spillere.

Træning

Vi træner mandage, onsdage og fredage i Gødvad Hallen. Alle spillere undtagen de mindste kan træne både mandag og fredag. U9 øvede kan træne mandag og fredag. Vi har vurderet, at U9 begyndere og U11 begyndere starter med at træne 1 gang ugentligt. Der er dog mulighed for at rykke over på et af de øvede hold i løbet af en sæson, hvis man udvikler sit spil hurtigt. 

Kontingent

Kontingentet fremgår af klubmodulet, hvor tilmeldig til sæsonen foregår. 
Hvis man deltager i holdturnering, koster det 100 kr. for hele sæsonen.
Der skal kun betales licens, hvis man deltager i stævner. Licensen betaler den enkelte spiller selv direkte til DBF via www.badmintonpeople.dk.

Ekstratræning/Talenttræning 

De spillere, der gerne vil dygtiggøre sig, kan deltage i Ekstratræning/Talenttræning.

For alt Talenttræning gælder det, at vi stiller krav om seriøsitet til træningen. Hvis enkelte spillere ikke forstår dette, kan vi blive nødt til at nægte dem adgang til talenttræningen, da det forstyrrer de øvrige spillere. Det betyder ikke, at det kun er for de bedste spillere. Det er viljen - ikke evnerne - der er afgørende.

Talenttræningen kan være mere teknisk, og spillerne skal derfor være indstillet på, at træningen ofte kan bestå af meget snak, hvor spillerne inddrages.

Ekstratræning/Talenttræning koster et ekstra kontingent på 600 kr. 

Praktiske oplysninger

Begyndere kan i starten låne en ketsjer, så man har mulighed for at prøve spillet uden omkostninger.
Indendørssko er påkrævet! Det er hverken tilladt at spille i bare tæer eller strømpesokker - dette er for at undgå skader.


Hvis der er spørgsmål, så ring eller send en mail til afdelingens formand Ea Dyrbye
Udmeldelse skal ske til klubbens formand

Gødvad Gymnastik & Idræftsforening