Medlemskontingent
Økonomien omkring fitnesscentret skal bare løbe rundt. Der skal naturligvis bruges penge til afskrivning på udstyr og opsparing til nyt, og derudover er der også udgifter til instruktør, rengøring, koda mv. Der er ingen der skal tjene penge på centret. Derfor kan vi også tilbyde et billigt kontingent:
  • Medlemmer i Gødvad GIF: Kr. 100,- pr. måned
  • Øvrige: Kr. 150,- pr. måned
  • Indmeldelsesgebyr: Kr. 100,- Heraf der kr. 50,- et depositum for din nøgle. Når du returnerer din nøglebrik, så vil du få kr. 50,- igen.
OBS: Hvis man ikke betaler kontinget 4 måneder i træk bortfalder retten til at få depositum retur

Nøglebrikker
Nøglebrikkerne er personlige og må ikke lånes ud til andre. Man må heller ikke lukke andre ind i fitnesscentret. Hvis vi konstaterer misbrug, vil nøglebrikken bliver låst. Der vil være uanmeldt kontrol, hvor man kan blive bedt om at vise billedlegitimation.

En nøglebrik vil kun forblive aktiv, hvis der er betalt kontingent senest den 5. i måneden. Ellers bliver den spærret uden yderligere varsel. Når der bliver betalt, vil brikken blive åbnet igen. Der kan gå noget tid, da vi ikke tjekker betalinger hver dag.

Hvis en nøglebrik har været spærret i mere end 4 måneder, så bortfalder muligheden for at få depositum retur, og vi sletter brikke helt, så den ikke kan åbnes igen. Du er derfor nødt til at betale for en ny brik, hvis du igen vil til at træne. Det er vi nødt til af administrative grunde, da vi jo er nødt til at gå ud at købe flere brikker end vi reelt har brug for, hvis tidligere medlemmer bare beholder brikkerne, og desuden er abonnementet på vores adgangssystem afhængig af, hvor mange brikker vi har registreret uanset om de er aktive eller ej.

Tilmelding
Send en mail til ggif.fitness@gmail.com med oplysninger om:
  • Fødselsdato
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mail
Så får du nærmere oplysninger omkring betaling og nøglebrik.

Tilmeldingsblanket
Du kan også udfylde tilmeldingsblanketten og komme op i klubhuset den første eller den sidste tirsdag i måneden mellem kl 18:30 og 19:30
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening