Børneattester


Vi følger naturligvis de retningslinier som DIF og DGI har lavet vedrørende børneattester.

Der skal indhentes børneattester på:
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i foreningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder
  • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra foreningen i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og der skal på ny indhentes en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Der skal ikke indhentes børneattester på:
  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kamp
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
  • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
Du finder den samlede beskrivelse for procedurerne for indhentning af og håndtering af børneattester ved at følge dette link.
Gødvad Gymnastik & Idræftsforening